Hans 073-4261571

Magnus 070-9261571

adtravaru@ljungby.nu

Tutaryd 4, 341 91 Ljungby

Specialpallar

Specialpallar tillverkas helt efter just kundens specifika önskemål och behov. Pallarna konstrueras för att optimera lastning och hantering samt för att hålla godset säkert under hela transport- och lagringsperioden. Det kan vara lösningar som att se till att skapa förankringspunkter i pallen för att på så sätt sprida belastningen och minska påfrestningen vid långa pallar.

Nedan presenterar vi mer detaljerad information om olika modeller av Specialpallar:

LÅNGA KLOSSPALLAR

Ibland kan det uppstå problem vid själva nerböjningen vid hantering av lång pall.
Är lasten fribärande kan man förankra den direkt i pallen, i annat fall måste pallen ta upp hela belastningen vilket innebär stor påfrestning vid hantering av långa pallar. I dessa situationer är det en fördel om pallens konstruktion bildar fackverk. Detta kan lösas med att antal klossar per med. Det har stor betydelse att pallen hanteras rätt samt att konstruktion inte förhindrar en optimal hantering.

KVARTSPALL

Precis som namnet beskriver så är kvartspallen en kvarts helpall.
Måtten är 600x400mm.
Anledningen till att pallen är osymmetrisk är att det inte går att få in en pallyft mellan okarna om dessa placeras vid båda kortsidorna.

OKPALL

Okpall är en pall som belastas hårt. Okarna är massiva och tål högre tryck än exempelvis en kloss eller bindbräda. Har man behov av ett tryckupptagande plan under pallen för att tillexempel stapla två pallar med last på varandra kan okpallen vara att föredra. Detta för att det är enkelt att fästa ett större antal medar. Det enda minuset med okpallen är att materialkostnaden blir högre, och att pallen blir 2-vägs.

STORA KLOSSPALLAR TRÄLÅDOR

Storleken är ett problem som man måste ta hänsyn till vid tillverkning av klosspallar. Truckgafflarna kanske inte når igenom hela pallen vilket kan innebära att pallen överbelastat vid lyftmomentet. Vid tillverkning av större klosspallar krävs att man tar hänsyn till förändringar som kan uppstå till följd av storleken på klosspallarna.

HÄCKAR

Allan Danielssons tillverkar också trälådor och häckar i olika storlek och utförande.
Nedan visar vi exempel på våra produkter 

Begär offert

Helpallar

Halvpallar

Specialpallar

Allan Danielssons Trävaru AB

0372-43011

Tutaryd 4, 341 91 Ljungby