Helpall Helpall Helpall

värmebehandlat enligt standarden

Alla våra helpallar kan beställas i värmebehandlat utförande enligt standarden SE-G3760 HT KD DB som fås genom tillstånd från Jordbruksverket. Klicka här för mer information. Ska du exportera dina varor har jordbruksverket har även en förteckning över länder som inte tillåter införsel av emballage som kan vara angripet av skadedjur. Det värmebehandlade träet enligt standarden SE-G3760 HT KD DB är godkänt för all typ av export.

Nedan presenterar vi mer detaljerad information om olika modeller av helpall.

Helpall 5 däcksbrädor: Helpall i måtten 1200x800mm med fem däcksbrädor. 
Däcksbrädor-5 st 16x75x1200mm
Bindbrädor-3 st 16x75x800mm
Medbrädor- 3 st 16x75x1200mm
Klossar- 9 st 75x75x75mm

Helpall 7 däcks brädor: Helpall i måtten 1200x800mm med sju däcksbrädor.
Däcksbrädor-7 st 16x75x1200mm
Bindbrädor-3 st 16x75x800mm
Medbrädor- 3 st 16x75x1200mm
Klossar- 9 st 75x75x75mm

Värmebehandlade helpallar: 
Alla våra pallar kan beställas i värmebehandlat utförande beteckning SE-G3760 HT KD DB

Allt emballage kan fås i värmebehandlat utförande
Allt värmebehandlat emballage är tillverkat enligt standarden SE-G3760 HT KD DB. Allan Danielssons tillverkar värmebehandlat emballage med tillstånd av Jordbruksverket.
Ytterligare information finns på jordbruksverkets hemsida (här kommer det ligga en länk till deras hemsida).

När behöver du värmebehandlat emballage?
Jordbruksverket har en förteckning över länder som inte tillåter införsel av emballage som kan vara angripet av skadedjur. Ska du exportera varor till dessa länder måste allt träemballage vara godkänt enligt standarden SE-G3760 HT KD DB.

Vid önskemål om annat antal däcksbrädor tillexempel 4 eller 9 däcksbrädor för helpall så kontakta oss för mer information.

Vår specialitet är tillverkning av "skräddarsydda" träemballage för industrin!

Välkommen till oss!

Vi är specialitet är tillverkning av skräddarsydda träemballage för industrin i närområdet. 

Hans

Magnus